Historik 

 
Kåsätter var omnämnt redan på Medeltiden. Vi försöker här återge lite vad som hänt och vilka familjer som ägt Kåsätter under århundradena fram till idag.

Bland ägar familjerna finns tidigt flera familjer Falkenberg. Gården gick så småningom i arv till änkan Catharina, som varit gift med Lennart Ribbing.

Såldes 1705 till Magdalena gift med Jacob Danckvaldt-Lillieström på Frötuna.
Både fadern Jacob och hans son Jacob deltog i Karl X11´s norska fälttåg 1718. Kåsätter stannade i den släktens ägo ända till 1865.

Genom arv gick Kåsätter Gård till Fredrik Malkom Tottie.

1902 såldes Kåsätter till Eric Ericsson. Gården gick i arv till sonen Daniel
1948 köptes Kåsätter Gård av Gunnar Corell, Ekolssund.
2014 fick Kåsätter Gård ny ägare och restaurationen igångsattes.